Hlavní strana > Hledání

Vyhledávání slova "katolíkov".

RSS Přidej na Seznam.cz Add to Google
Prohledáno za: 2.739sec.

Čtete nejnovější články / Starší napřed / Zobrazit relevantní napřed

Strana: 1/ 652 Celkem nalezeno 6514 záznamů.

Papež František dává Švédsko a muslimskou imigraci v zemi za vzor otevřenosti

Náhled

Vo Švédsku, ktoré bolo v stredoveku poprednou katolíckou krajinou dnes žije približne iba 1 percento katolíkov. (Foto: Pixabay) Číst dále >>>

Minulost a současnost očima nestraníka, část 2

Náhled
21.8.2019 13:00
noreply@blogger.com (Ivan David)
Minulost současnost očima nestraníka část

Jiří Jírovec21. 8. 2019 Lidé chtějí politiky, kteří spolupracují, ale jsou svědky žabomyších bojů o volební preference. Bojí se šmejdů, kteří v rámci boření minulého systému, přinesli existenční nejistotu, chudobu 10% populace, exekuce, rozvrácený bytový systém, nehorázné nájemné, bezdomovectví a úpadek české kultury.Naše společnost potřebuje politiky, kteří jsou schopni definovat hlavní problémy a prokázat odvahu k jejich řešení. Problém číslo jedna:  Nedostupnost bydleníV principu jde o obecné selhání kapitalistické společnosti. Stačí se podívat na Berlín nebo Toronto. České specifikum je v tom, že současná krize nebyla zděděna po předchozím režimu, ale vyvolána urputným lpěním na představě, že vše vyřeší trh. Blahé dědictví minulosti způsobilo, že značná část populace získala družstevní nebo státní byty do svého vlastnictví, což výrazně snižuje její náklady na bydlení. Současný problém se tedy týká lidí, kteří nájemní byt hledají nebo v něm bydlí a pak těch, kteří byt hledají.  Všichni narážejí na nehorázně vysoké nájemné a cenu nových bytů. Plně platí Paroubkovo "Kdo z vás na to má?"Termín "tržní nájemné" je směšný: žádný trh s nájmy neexistuje. Nejnižší nájmy jsou v Praze vyšší než minimální mzda. Sociální byty jsou nedostupné a navíc s nimi politici šmelí. Například pražský Magistrát korumpuje některé soudce a státní zástupce - viz výrok místopředsedy Pirátů Michálka ve Sněmovně: ( http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/020schuz/bqbs/b09717901.htm ). Podle údajů z medií, platí tyto "socky" 70-80 korun/m2/měsíc. To je 4-5x méně než je "tržní nájemné".  Číst dále >>>

Vo štvrtok budeme sláviť prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie

Náhled

Bratislava 12. augusta 2019 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)   Vo štvrtok 15. augusta slávi Katolícka cirkev prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Gréckokatolícka cirkev si tento sviatok pripomína v tento deň pod názvom Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. Podľa tradície z poapoštolského obdobia Panna Mária nezomrela pre chorobu alebo starobu, ale usnula túžbou po […] Príspevok Vo štvrtok budeme sláviť prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie zobrazený najskôr Hlavné správy . Číst dále >>>

Patriotka: 1.časť rozhovoru s jednou z dvoch kandidátiek na prezidenta SR vo voľbách 2019 Bohumilou Tauchmannovou

Náhled

Bratislava 11. augusta 2019 (HSP/Foto:Archív Bohumila Tauchmannová)   Slovensko nie je krajinou tieňov. Žije a pracuje tu veľa šikovných ľudí. Dnes vám predstavím 1.časť z dvojdielneho rozhovoru s ženou, ktorá nie je a nikdy nebola financovaná žiadnymi nadáciami a pracuje ako naozaj nezávislá občianka a je ozajstná slovenská patriotka. V marci 2019 kandidovala na prezidentku SR. Aj […] Príspevok Patriotka: 1.časť rozhovoru s jednou z dvoch kandidátiek na prezidenta SR vo voľbách 2019 Bohumilou Tauchmannovou zobrazený najskôr Hlavné správy . Číst dále >>>

Neznáme slovenské dejiny – 53. časť: Zabudnutý slovenský život 30. rokov 19. storočia

Náhled

Bratislava 11. augusta 2019 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   V roku 1829 vyšiel prvý zväzok (druhý 1832) prvého prekladu Svätého písma do bernolákovskej slovenčiny, na ktorom podľa rozhodnutia uhorského cirkevného snemu pracoval, a potom ho aj na vlastné trovy vydal Jur Palkovič, mecén, ktorý vydal aj Bernolákov Slovár. (Veruže zaslúžil by si sochu v hlavnom meste!) V tom […] Príspevok Neznáme slovenské dejiny – 53. časť: Zabudnutý slovenský život 30. rokov 19. storočia zobrazený najskôr Hlavné správy . Číst dále >>>

PANSLAVIZMUS

Náhled

Je známym a všeobecne platným faktom, že národ a vláda sú dve rozdielne veci. Hoci v časoch Dŕžavy boli tieto dva pojmy zladené, od nastolenia štátu a demokracie nemôže byť o žiadnom lade ani reči. V minulosti sme už citovali z manuálu tajného rádu bojovníkov Nindža: … Čítať ďalej → Číst dále >>>

V Poľsku pochod sexuálnych menších prebehol za asistencie policajtov

Náhled

Plock 10. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Czarek Sokolowski)   V poľskom meste Plock sa v sobotu konal prvý pochod sexuálnych menšín, ktorý prebehol bez násilností a za silnej prítomnosti polície. Zúčastnilo sa na ňom asi 2500 ľudí, informovala agentúra AP Pred troma týždňami (20. júla) na účastníkov LGBT pochodu v inom poľskom meste Bialystok zaútočili kameňmi, fľašami […] Príspevok V Poľsku pochod sexuálnych menších prebehol za asistencie policajtov zobrazený najskôr Hlavné správy . Číst dále >>>

Třesknutím cepů by měl počínat novověk

Náhled

Kdyby poddaný poslouchal nařízení vrchnosti, jež je v rozporu s božím zákonem, protivil by se nejvyššímu pánu světa: bohu, jenž stojí nad ním i nad jeho vrchností – že by právě v tom byla ona "zárodečná buňka konstitučního demokratismu", jak o ní hovoří Robert Kalivoda? – a upadal by tak do smrtelného hříchu. Mistr Jan Hus v oné scéně zároveň prohlašuje, že pokud se světská a církevní vrchnost očistí od smrtelného hříchu a její nařízení budou v souladu s božími přikázáními písma svatého, bude každý dobrý křesťan povinen těchto příkazů poslechnout, čím se upevní řád světa neboli feudálního společenského systému. Výkřik "chceš zbořit řád světa!" je proto naprosto nesmyslný – i když si už v Husově době, z objektivního hlediska řečeno, feudální společenský zlořád, zvláště pak jeho sociálně ekonomický základ, jímž bylo feudální soukromé vlastnictví, vskutku zasluhoval zbořit, rozbít a zničit. Rádoby vtipná otázka "šelmy ryšavé" pak není ničím jiným než projevem odporného mravního cynismu, ďábelskou a satanskou pýchou posedlé mocenské arogance, která pohrdá náboženskou a filosofickou doktrínou, jež jí k oněm mocenským privilegiím dopomohla. Copak není Husův názor, že bůh nadal člověka rozumem, jinými slovy řečeno: rozumnou svobodnou vůlí, aby si mohl osvojit přikázání písma svatého a boží pravdu, projevem nejčistší a nejryzejší křesťanské víry, která je plně v souladu se základními věroučnými články dogmatické ortodoxie o křesťanském všemohoucím a zároveň i láskyplném, spásonosném bohu? Jak to, že to vysoký církevní prelát nechápe a v odpověď cosi idiotsky žvaní o "vzpouře proti autoritě církve"?Byli pohlaváři římskokatolické církve, shromáždění na kostnickém sněmování všeho křesťanstva, opravdu takovými naprostými idioty? V mnohých případech šlo přece, muselo jít o lidi vysoce vzdělané. Je ovšem známo, že filosofie je nejenom láskou k moudrosti, leč též i láskou k hlouposti. A stane-li se někdo aktivním nositelem filosofické (či nábožensko-filosofické) ideologie reakční společenské třídy, stává se tím zároveň objektivně, bez ohledu na svou vůli a na svá přání, naprostým idiotem a současně ničemným a podlým gaunerem. Kostnický "výkvět všeho křesťanstva" byl přehlídkou takovýchto odporných kreatur posedlých, jak jsme se již zmínili, satanskou, ďábelskou pýchou, opravdových zplozenců pekla. Je zcela groteskní a směšné, když vážený pan Vlastimil Kybal "vlídně plísní" "koncilní otce" i Husa za to, že v průběhu soudního přelíčení nedokázali dostatečně pokročit na cestě vzájemného sblížení svých protikladných názorů a postojů.72  Buď jak buď, jedno se zdá být jasné. Z hlediska křesťanského nábožensko-filosofického "projektu osobní spásy" je beze sporu jediným člověkem z účastníků kostnického koncilu, jenž zcela po právu dosáhl věčného života na nebesích a před nímž se otevřely brány ráje, právě mistr Jan Hus, kdežto duše všech ostatních účastníků onoho "svatého shromáždění" v čele se "šelmou ryšavou" (snad až na jednoho: ze všech kostnických "církevních otců" se údajně pouze jeden postavil na obranu Jana Husa a hlasoval proti jeho odsouzení na kacířskou hranici) byly – což bylo naprosto spravedlivé – vrženy do pekelných plamenů (nebo je snad v pekle spíše pekelný mráz?) a vydány mocnostem pekelným. Tento trest byl však současně trestem i pro pekelné vládce, neboť černé, špinavé a mravní zkázou římskokatolické církve rozložené, hnijící duše císaře Zikmunda, kardinála d'A Číst dále >>>

Alef bet: léčení rozštěpu slova a těla

Náhled
8.8.2019 21:18
terezie.dubinova
Původní články
Alef léčení rozštěpu slova těla

„Rabi Šimon zaplakal a promluvil: „Tóro, Tóro, světlo všech světů, kolik moří a řek a zdrojů a pramenů z tebe vytéká do všech směrů! Všechno je z tebe, všechno nahoře a všechno dole na tobě závisí. Tóro, Tóro, co bych ti měl říci? Jsi milovaná holubice, něžná srnka, nahoře a dole, Tóro, Tóro. Kdo z […] Číst dále >>>

Měly by se zneškodnit krávy, které zvyšují skleníkové plyny, jak navrhují někteří bojovníci proti změně klimatu? „Bez krav není hnůj. Bez hnoje půda nezadrží vodu a umírá. A nevypěstujete ani mrkvičku,“ vzkazuje jim český statkář

Náhled

Do svého pravidelného pořadu Na prahu změn na Slobodném vysielači si tentokrát bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný pozval bývalého starostu městské části Praha-Koloděje, investora a podnikatele Zbyňka Passera. Ten, ač pochází ze staré židovské rodiny, byl vychováván velmi konzervativně jako římský katolík. V roce 1989 mu bylo patnáct let, a tak se […] Příspěvek Měly by se zneškodnit krávy, které zvyšují skleníkové plyny, jak navrhují někteří bojovníci proti změně klimatu? „Bez krav není hnůj. Bez hnoje půda nezadrží vodu a umírá. A nevypěstujete ani mrkvičku,“ vzkazuje jim český statkář pochází z Časopis Šifra Číst dále >>>

Strana: 1/ 652 Celkem nalezeno 6514 záznamů.

Líbí se Vám tato stránka? Sdílejte ji s ostatními.

Přidat.eu záložku

uživatelské kanályVlastní zdroje: - -

Přidejte svůj vlastní RSS zdroj, který budete vitět pouze Vy na stránkách jednotlivých kategorií. Maximální počet na každé stránce je 8.

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

NWOO.ORG

New World Order Oppositton

Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.08.2019

Irena 22.08.2019, 11:17

Ruský analytik odpovídá ve svém pravidelném pořadu na otázky z těchto témat: Jak kvalitní reportáž Russia Today z protiputinovského mítingu v Moskvě pomohla rozkrýt antiruskou povahu protestů, masové střelby v USA jako příznak hroucení společnosti v USA, jak nové protiruské sankce pomáhají Rusku zbavit se napojení na USA, jak jsou Mexiko a zeď mezi Mexikem
číst...

Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.07.2019

Irena 22.08.2019, 10:58

Ruský analytik odpovídá ve svém pravidelném pořadu na otázky z těchto témat: Problémy vedení Ruska při výměně neschopných proamerických kádrů za schopné vlastenecké, jak Putinův telefonát se Zelenským pomohl snížit napětí mezi obyvatelstvem Ruska i Ukrajiny, proč Ukrajina zadržela ruský tanker, jak správně postupovat proti nepravostem státních činitelů v Rusku, proč by revoluce v Rusku
číst...

Přehled zpráv – RusVesna, RusNext 21.8.2019

Božena W. 22.08.2019, 10:16

1; Mazaný tah. Strana Sluha národa si pro sebe zabrala nejlepší místa v jednacím sále Nejvyšší rady v blízkosti řečnického pultu. Na opozici zbyly vzdálenější lavice. 2; Na ukrajinském ministerstvu zdravotnictví navrhují vydávat metadon narkomanům ve věznicích. 3; Zrušit a rozčlenit. U Zelenského vysvětlili, co je třeba dělat s monopolními společnostmi. Proti návrhu zní hlas:
číst...

ČSSD: Nejsou lidi

Lubomír Man 21.08.2019, 13:53

Lubomír Zaorálek, jedna z nejchmurnějších postav ČSSD, kterého v době jeho ministrování zahraničních věcí nazval lid oranžovým Schwarzenbergem a který podle názorů mnohých (včetně mě), byl tím nejtěžším oudem, který stahoval preference ČSSD od někdejších třiceti a pak dvaceti procent až je nakonec stáhl pod procent deset, se má znovu stát členem vlády. S tím,
číst...

1968 – OKUPACE nebo POMOC?

Petr Novák 21.08.2019, 11:01

CO SE NA TEN POVĚSTNÝ ROK 1968 PODÍVAT OČIMA GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ, PROTOŽE PŘES STÁTNÍ ŘÍZENÍ SE NA NĚJ DÍVÁ KDEJAKÝ MILOVNÍK PROPAGANDY? Nejdříve je nutné pochopit, že událost vstupu vojsk Varšavské smlouvy je víceúrovňovou záležitostí, takže pokrýt všechna hlediska je nemožné. Každopádně si uvědomme jednu věc – Člověk nevidí svět takový jaký skutečně je, ale
číst...

Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

Kinosvět - záhady a tajemství

S MUDr. Jonášem o zdraví - 12. díl

Kinosvět - záhady a tajemství 08.12.2016, 12:37

MUDr. Josef Jonáš, jeden z nejznámějších českých badatelů v oblasti přírodní a celostní medicíny, radí jak pečovat o své tělesné a vlastně i duševní zdraví.
číst...

S MUDr. Jonášem o zdraví - 11. díl

Kinosvět - záhady a tajemství 28.11.2016, 15:53

MUDr. Josef Jonáš, jeden z nejznámějších českých badatelů v oblasti přírodní a celostní medicíny, radí jak pečovat o své tělesné a vlastně i duševní zdraví.
číst...

S MUDr. Jonášem o zdraví - 10. díl

Kinosvět - záhady a tajemství 23.11.2016, 01:35

MUDr. Josef Jonáš, jeden z nejznámějších českých badatelů v oblasti přírodní a celostní medicíny, radí jak pečovat o své tělesné a vlastně i duševní zdraví.
číst...

S MUDr. Jonášem o zdraví - 9. díl

Kinosvět - záhady a tajemství 16.11.2016, 13:26

MUDr. Josef Jonáš, jeden z nejznámějších českých badatelů v oblasti přírodní a celostní medicíny, radí jak pečovat o své tělesné a vlastně i duševní zdraví.
číst...

S MUDr. Jonášem o zdraví - 8. díl

Kinosvět - záhady a tajemství 08.11.2016, 11:57

MUDr. Josef Jonáš, jeden z nejznámějších českých badatelů v oblasti přírodní a celostní medicíny, radí jak pečovat o své tělesné a vlastně i duševní zdraví.
číst...

Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

Tomio Okamura

VI. Celostátní konference hnutí SPD

Tomio Okamura 29.07.2019, 21:54

Podívejte se na záznam projevu předsedy hnutí SPD Tomia Okamury z konání VI. celostátní konference hnutí.
číst...

Tomio Okamura: SPD představilo program v oblasti sociální politiky.

Tomio Okamura 23.07.2019, 13:26

Sledujte: https://www.facebook.com/tomio.cz Sledujte: https://www.facebook.com/hnutispd
číst...

Tomio Okamura: Česká televize se chová jako utržená ze řetězu.

Tomio Okamura 15.07.2019, 11:20

Sledujte: https://www.facebook.com/tomio.cz Sledujte: https://www.facebook.com/hnutispd
číst...

Tomio Okamura: Vlastenectví je hrdost, čest a odvaha - Tisková konference.

Tomio Okamura 15.07.2019, 10:50

Sledujte: https://www.facebook.com/tomio.cz Sledujte: https://www.facebook.com/hnutispd
číst...

Tomio Okamura: Zdravice Marine Le Penové delegátům konference SPD.

Tomio Okamura 15.07.2019, 10:40

Sledujte: https://www.facebook.com/tomio.cz Sledujte: https://www.facebook.com/hnutispd
číst...

Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

Česká televize

REPORTÉŘI ČT - Macháček David - Přelet nad řepkovými lány

Česká televize 22.08.2019, 13:02

V jednom případě převládá žlutá, v druhém jde o strakaté obdélníky, které propůjčují krajině pestrý ráz. Nemá to jen estetický efekt, ale je to zpráva o zacházení s ornou půdou. Proč nejsou Rakušané v období kvetoucí řepky zaplaveni žlutým mořem, zjišťoval David Macháček. https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/219452801240017/0/65804-prelet-nad-repkovymi-lany/
číst...

REPORTÉŘI ČT - Macháček David - Hon na živnostníka

Česká televize 22.08.2019, 13:02

Smí se mluvit o zločinech padesátých let? Smí, ale bez uvádění jmen těch, kteří jsou pod nimi podepsáni. Takovou zkušenost udělala paní Vévodová z Valašského Meziříčí, která do místních novin v Bojkovicích popsala příběh svého otce. Redakční rada rozhodla, že vzpomínky otiskne, ale bez jmen komunistických funkcionářů, kteří se postarali o její rodinné neštěstí. Říká se tomu ošklivým jménem - cenzura. Více v reportáži Davida Macháčka. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/218452801240030/obsah/648922-hon-na-zivnostnika
číst...

REPORTÉŘI ČT - Macháček David - Správce z Kremlu

Česká televize 22.08.2019, 13:02

Jak už to chodilo za minulých časů, československý stát postavil v Praze pro sovětský diplomatický sbor bytový komplex se dvěma sty byty. Patří sice stále našemu státu, ale spravuje je ruská ambasáda. Jmenovitě jistý Alexandr Těrentěv, diplomat, který se chlubí úzkými vazbami na prezidenta Putina. Od chvíle, co v roce 2015 dorazil na svou pražskou misi, zavládl v bytovém komplexu rozruch a strach. Nájemníci si stěžují, že pan Těrentěv používá nevybíravé metody, aby je z bytů vystěhoval a mohl je pronajímat lukrativnější klientele. Na případ upozornil Deník N. Natáčel David Macháček. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/219452801240011/obsah/684027-spravce-z-kremlu
číst...

REPORTÉŘI ČT - Neumannová Jana - Strnadová Tereza - Miliardový pozemek

Česká televize 22.08.2019, 13:02

Tohle je novinářský objev, který by před pár lety zaručeně vzbudil obrovskou pozornost. Smlouva, která může stát připravit o stovky milionů korun. Jde o prodej státních pozemků v lukrativní části Prahy nedaleko Hradu, který se má uskutečnit bez soutěže, předem známé firmě. Nápadné přitom je, že za stát smlouvu vypracoval právník, jehož kancelář sídlí v domě budoucího kupce. Může se také pochlubit blízkými vztahy s místopředsedou hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem. Natáčely redaktorky Jana Neumannová a Tereza Strnadová. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/218452801240030/obsah/648921-miliardovy-pozemek
číst...

A/Z Toulavá kamera

Česká televize 26.07.2019, 14:46

Túlavá kamera nás roky seznamuje s krásami a zajímavostmi této země. A/Z news horlivě přináší pravidelné kulturní zpravodajství. Nyní vás hlavní moderátoři Iveta a Laďa a terénní reportérka Beky ruku v ruce nalákají jak na cínové vojáčky a sirné prameny, tak i na těžkopádný Brutal Assault a odvěký Slovácký rok.
číst...

Koptův snář | KOPTASHOW

Česká televize 17.06.2019, 10:00

Bratři Krausovi | KOPTASHOW

Česká televize 13.06.2019, 10:25

REPORTÉŘI ČT - ZÁHADA PRO HNUTÍ ANO: Nikdo neví, čí je Agrofert.

Česká televize 11.06.2019, 11:29

ZÁHADA PRO HNUTÍ ANO: Nikdo neví, čí je Agrofert. Podívejte se na bonusové video k našemu dnešnímu vysílání. Reportéři ČT pondělí 10.6.2019 Celý díl pořadu Reportéři ČT: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/219452801240021/ #reporterict #anketa #agrofert #zahada #babis #dotace #kauza
číst...

Tomáš Klus a Indie | KOPTASHOW

Česká televize 03.06.2019, 10:00

Lucie Bílá a hackováni | KOPTASHOW

Česká televize 20.05.2019, 10:00
Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

ParlamentníListy.cz

ParlamentníListy.cz

Česká politická scéna jako na dlani

Naše zemička je ždímaná nenasytnými krky... První česká Popelka promluvila

22.08.2019, 14:14

ROZHOVOR „Rozdělení se Slováky jsme nenesli lehce, ale taková byla tehdejší vůle...“ říká první československá Popelka Eva Hrušková, která se na sociální síti pochlubila společně s manželem Janem Přeučilem fotkou z nedávného setkání se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz promluvila také o tom, jak vnímá současnou mládež, zavzpomínala na 17. listopad 1989 a prozradila, co jí v dnešní době vadí.
číst...

Neraďte, udeřilo na Šichtařovou. A ta se nenechala

22.08.2019, 13:33

Ekonom a bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl do Lidových novin sepsal článek, který mu mezi českými ekonomy nepřidá. Obviňuje je totiž, že lžou, protože se to lépe prodává. „Kdyby měli opravdu lepší odhad budoucnosti, budou bohatí. Nejsou,“ pálí Hampl. Prý pořád věští krizi, která ale ne a ne nastat. Kopl si také do prezidentů Klause a Zemana. Napadená ekonomka Šichtařová už vystartovala o tom, pro co Hampl v ČNB hlasoval.
číst...

Čuráci, pravil Jan Hřebejk ve 22:59. Šlo o 21. srpen

22.08.2019, 12:15

Včerejší výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy trávili občané různě. Příznivci Milionu chvilek pro demokracii na náměstích, prezident Zeman v Lánech. Nicméně, to, že se prezident Zeman zrovna v tento den sešel s lídrem komunistů Filipem a poslankyní Miloslavou Vostrou, nemohli někteří přenést přes srdce. Velmi hlasitě proti tomu brojil šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten dokonce Miloše Zemana osočil, že oslavoval zákrok, při kterém 5 lidí zemřelo. A režisér Jan Hřebejk napsal jediné slovo. Nebylo slušné.
číst...

Cenzura! ozval se Jaromír Soukup. Nenechá se umlčet

22.08.2019, 12:03

Před nedávnem rada pro televizní a rozhlasové vysílání (RRTV) udělila TV Barrandov Jaromíra Soukupa pokutu, a nikoliv malou, 400 000 Kč. Protože podle Rady jednostraně informoval o jenom z největších zaměstnavatelů v ČR v Kauzách Jaromíra Soukupa. „Cenzura,“ brání se Soukup. A slíbil, že Kauzy Jaromíra Soukupa se vrátí. „Hromada lidí se po jeho zhlédnutí naštve,“ slíbil generální ředitel.
číst...

Zeman zesměšnil Bursíka. Klaus st. zesměšnil ministryni Maláčovou

22.08.2019, 10:37

Prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman zahájili agrosalon Země živitelka. Jeden si rýpl do ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), druhý si vzal na paškál exministra životního prostředí Martina Bursíka. „Kde blb, tam nebezpečno,“ řekl mimo jiné Zeman.
číst...

Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

Zvědavec

Skládáme střípky informací

Ukrajina bude rozprodána

Alexandr Dudčak 21.08.2019, 01:20

Pro Monsanto, Cargil a DuPont je vyjednávání o tom, komu patří ukrajinská černozem, nepřípustné. Debaty o vhodnosti prodeje ukrajinské černozemě se chýlí ke konci. Před našima očima se odehrál posun od nemyslitelného a radikálního k přijatelnému a rozumnému. Brzy se stane prodej zemědělských pozemků na Ukrajině platnou normou. A to bez ohledu na výsledky společného sociologického průzkumu KMIS (1), Razumkovova centra (2) a sociologické skupiny Rating (3), kteří informují o tom, že 72 % obyvatel Ukrajiny nesouhlasí s prodejem zemědělských pozemků. Ovšem veřejné mínění obyvatelstva není bráno v potaz. „Je důležité připravit lidi a vysvětlit, že jim nikdo zemi nebere, to je hlavní problém“, - prohlašuje Zelenský.
číst...

EU a zdravý rozum

Autor neuveden 21.08.2019, 01:10

S obavami sleduji kroky nové šéfky EU Usruly von der Leyen. Respektive ani ne tak její, ale děsí mne ústupky, kterými musela zaplatit za své mimořádně těsné zvolení do čela Evropské komise radikálním frakcím v Europarlamentu. Zejména Zelených, kterým ovšem ani její závazky, ohledně snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a cílovou neutralitou v roce 2050, nestačily a stejně jí hlas nedali, ačkoli se dostáváme daleko za hranici racionality.V představách jak Ursuly von der Leyenové,tak především evropských zelených fanatiků.
číst...

Co bude Litvu stát energetická nezávislost

Anatolij Ivanov 20.08.2019, 01:20

Oficiální Vilnius se domnívá, že dosáhne plné energetické nezávislosti na Rusku, pokud se vyčlení z jednotného systému BRELL – energetického okruhu Běloruska, Ruska, Estonska, Lotyšska a Litvy. Úředníci litevského Ministerstva energetiky se vzápětí obrací k politikům: „spínač BRELLU byl umístěn v moskevském dispečinku“…
číst...

Srpen 1969 – konec nadějí

Vlastimil Podracký 20.08.2019, 01:10

Potlačením demonstrací 21. srpna 1969 skončily veškeré naděje na reformu komunistického režimu v jakékoliv, byť omezené formě. Toto potlačení jen demonstrovalo obrovský tlak Sovětů, kteří se nesmířili s žádným kompromisem a požadovali absolutní korektnost ke svým požadavkům.
číst...

Záhada ohledně Epsteina

Paul Craig Roberts 19.08.2019, 01:10

Cením si toho, že mi čtenáři důvěřují. Nemohu vám však objasnit záležitost s Epsteinem. Možná vás ale mohu dovést k tomu, abyste o celé věci bedlivě přemýšleli.
číst...

Pokrytectví USA a Británie ohledně Hongkongu

Finian Cunnigham 17.08.2019, 01:10

Představte si, jaká by následovala reakce, kdyby chtěli demonstranti rozmlátit letiště JFK nebo Heathrow, a došlo by k uzavření mezinárodních letových služeb. Americké a britské úřady by pozatýkaly viníky a uvěznily by je, nebo, což by bylo mnohem horší, by je na místě zastřelila ozbrojená policie.
číst...

Marxismus-multikulturalismus

David Dvořák 16.08.2019, 01:10

A je to zpět. Pomalu, ale jistě. Krok za krokem. Nová doba jen přináší novou verzi 2.0 starého známého schématu, který byl dříve nazýván marxismus-leninismus. Princip a důsledky jsou ovšem stejné.
číst...

Severní proud 2 a evropské zájmy

Peter Iskenderov 15.08.2019, 01:20

Ve Washingtonu zesílily snahy o narušení harmonogramu výstavby a zprovoznění plynovodu Severní proud 2 (také Nord Stream 2). Činí tak prostřednictvím iniciativ v Kongresu, vyvíjením tlaku na evropské odběratele plynu a intrikování ve věci uzavření nové dohody o tranzitu plynu mezi Ruskem a Ukrajinou.
číst...

 

+ Přidej RSS kanál | Copyright (c) 2009 Seznam.name. All rights reserved. Created by Kukej | Kontakt | Výměna odkazů

4.96289