Podobné příspěvky: NEVIDITELNÝ SVĚT aneb pravda
Náhled

NEVIDITELNÝ SVĚT, aneb co je tak asi pravda a co ne.

9. října 2019, 21:00
Článek přečten: 7 krát.

* NEVIDITELNÝ SVĚT - Rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem (český dabing) Uvedeno ZDE. (První hodina videa je přinejmenším zajímavá.)

Ve výše uvedeném videu je hodně pravdy, ALE není tam uvedeno to podstatné a to, že pokud kterákoliv bytost, tedy kupř. i člověk, svým smýšlení, chováním a jednáním nevytváří v sobě disharmonické emoce (které vytváří gravitační silová pole), tak k sobě nejenže nic negativního nepřitahuje, ale přitahovat ani nemůže. Je to z toho důvodu, že se vzájemně přitahují a přitahovat mohou pouze a jen stejnorodé frekvence! To znamená, že můžete dělat cokoliv, co se Vám jen zachce, ale jen pokud to neubližuje někomu či něčemu jinému. Pokud jsou ale myšlenky nějaké bytosti negativní (které jsou vyvolávány nejen např. agresivitou, ale kupř. i strachem), tak se pak takový člověk nemůže divit, že si k sobě přitahuje všemožné parazity a to jak z té nehmotné - energetické, tak i z té hmotné - fyzické úrovně existence.
Toto video mi připadá, že je vytvořené pro potlačení tvůrčích schopností, tedy i sexuality, která je nejmocnější tvořivou silou v Univerzu. Čili opět se jedná o ať již vědomou či nevědomou manipulaci, jak lidi odstavit od tvořivé síly Univerza, s jejíž pomocí se může každý stát vědomým tvůrce a pánem své reality i svého osudu. Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
Touto tvořivou kosmickou energií se dá samozřejmě jak tvořit, např. to pozitivní, tak i bořit, např. to negativní. To, co určuje jak se tato kosmická energie (která lze libovolně programovat) bude chovat, je program, který je do energie vložen - vtištěn záměrem (7.D), představami (6.D), pocity (5.D) a emocemi (4.D).
Jen chci upozornit na to, že vždy když něco slyšíte či čtěte, tak to neberte jako něco na 100% pravdivého, neboť osobní vědomí člověka má osobitý úhel pohledu a proto je svým osobním vědomým schopen vidět jen nepatrný střípek celé skutečnosti a úrovně zdánlivé pravdy a to mnohdy ještě jen velice pokroucený střípek. Úzce související článek: Iluze pravdy. Uvedeno ZDE.

V tom videu se kupř. mluví o vědomí, ale mělo by tam být uvedeno mysl, neboli ego (což je "vědomí" osobnosti, neboli nějaké individuality. Čili zánikem osobnosti nezaniká vědomí (jak ve videu uvádí), ale zaniká individuální mysl! Skutečnost je taková, že Vědomí je nejenže obsaženo ve všem, neboť je obsažené ve vesmírné světelné energii, (ze které je naprosto vše stvořeno), ale skládá se z jednotlivých pater - úrovní vědomí.
Jednotlivé úrovně vesmírného vědomí jsou uloženy v jednotlivých čakrách, přičemž čím vyšší je čakra, tím vyšší úroveň vesmírného Vědomí v sobě obsahuje. Jednotlivé čakry totiž fungují jako takové databáze informací - vědomostí, které jsou potřeba pro tu úroveň vesmíru, kterou ta která čakra svými energiemi podporuje a vyživuje.
Kupř. centrální slunce vesmíru neboli 13tá čakra, v sobě obsahuje vesmírné vše-Vědomí (neboli vně projeveného Boha/Bohyni), neboť svými energiemi vyživuje celý vesmír. To znamená, že Vesmírné Centrální Slunce je Bytost, která přes středový sloup světla (kolem kterého je 12 vláken DNA) dodává do celého vesmíru jak energii, tak informace, které jsou ale uložené ve světelných kódech.
Ti kteří se napojí na sloup světla (který je i v Sušimně, která prochází páteří) nebo se napojí alespoň na nějaké z 12ti vláken DNA, které vede do nějaké vyšší čakry - vesmírné databáze, ti (pokud umí překládat světelnou řeč), jsou schopni informace z vyšších pater vesmírného vědomí přijímat (neboť kdy se napojí, tak je obsahují ve svém osobním DNA) a překládat je do slov. Ti, kteří se dovedou napojit na Centrální Slunce Vesmíru, čili na vesmírné vše-Vědomí, ti jsou schopni přijímat informace nezkreslené.
Jelikož to ale hned tak někdo nedovede a jelikož přijaté informace jsou vždy více či méně zkresleny osobním vědomí bytosti, která informace přijímá, proto hned tak nevěřte kde komu a kde čemu tedy ani mně ne, :-) jelikož to jsou jen střípky z celé mozaiky a mnohdy ještě hodně zkreslené, či dokonce překroucené.
Nevěřte především těm, kteří přijímají informace z astrálu, neboť v astrálu jsou nejen všemožní rádoby chytrolíni, ale i bezduché entity, např. ty mentálními pochody stvořené a emocemi vyživované, nehmotné, energetické "larvy" (o kterých se v začátku videa hovoří), které si nejenže hrají na kdo ví co a vydávají se za kde koho, ale mnohdy mají i škodolibou radost z toho, že mohli někoho nějak obalamutit.


. Číst celý článek >>>

Zveřejněte komentář na FB.

Líbí se Vám tato stránka? Sdílejte ji s ostatními.

Přidat.eu záložku

 

+ Přidej RSS kanál | Copyright (c) 2009 Seznam.name. All rights reserved. Created by Kukej | Kontakt | Výměna odkazů

0.02624